Warszawa: Sprawdzono kierowców przewozu osób

Bez licencji, bez prawa jazdy lub badań lekarskich i psychologicznych, niesprawnym autem, a nawet po alkoholu – tak kierowcy przewozili pasażerów. Urząd m.st. Warszawy skontrolował 1835 pojazdów prowadzących przewozy osobowe, wykryto kilkaset, czasami drastycznych naruszeń.

Do najczęściej występujących naruszeń należały:
100 kierowców wykonywało transport drogowy osób bez licencji,
68 kierowców nie miało badań lekarskich i psychologicznych kierowcy,
208 kierowców naruszyło przepisy prawa miejscowego,
62 kierowców poruszało się pojazdem bez uprawnień do kierowania,
2 kierowców było po spożyciu środków odurzających (narkotyki),
6 kierowców spożyło alkohol,
39 kierowców posługiwało się fałszywym prawem jazdy,
3 kierowców okazało się osobami poszukiwanymi przez policję,
159 – tyle zatrzymano dowodów rejestracyjnych pojazdów,
3 licencje były podrobione,
46 rozliczeń na podstawie aplikacji mobilnej i e-kasy było niezgodne z przepisami.
Miasto odnotowało, że wskutek kontroli wzrosło zainteresowania uzyskaniem legalnej licencji na świadczenie usług transportowych. Niestety, w ramach bezpośredniej obsługi (na tzw. okienku) podczas składania wniosków o uzyskanie identyfikatora kierowcy taksówki policja zatrzymała 48 klientów posługujących się fałszywym prawem jazdy.