PAMIĘTAMY! 18- ROCZNICA ŚMIERCI PODKOM. MIROSŁAWA ŻAKA

Podkomisarz Mirosław Żak zginął 18 lat temu na służbie. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci! Kwiaty pod tablicą pamiątkową złożył Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie podinsp. Paweł Krauz wraz z I Zastępcą nadkom. Rafałem Pałdyną.

PODKOMISARZ ŻAK MIROSŁAW
ur. 1959 r. – zm. 2002 r.
Naczelnik Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie

Służbę w Policji pełnił od 1979 r. Przez 11 lat — w pionie kryminalnym,  ostatnie zaimowane stanowisko to naczelnik sekcji kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

23 marca 2002 r. W trakcie wykonywania obowiązków służbowych, w bezpośredniej walce z przestępcami, został śmiertelnie postrzelony przez bandytów.

Odznaczony pośmiertnie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Krzyżem Zasługi Za Dzielność” oraz przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji złotą odznaką „Zasłużony Policjant’.

Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie podinspektor Paweł Krauz wraz z I Zastępcą nadkomisarzem Rafałem Pałdyną złożyli dziś kwiaty przez tablicą upamiętniającą bohaterską śmerć naszego kolegi „Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci”!

nadkom. Jarosław Sawicki

źródło: http://kpppiaseczno.policja.waw.pl/pp1/aktualnosci/93740,Pamietamy-18-rocznica-smierci-podkom-Miroslawa-Zaka.html

Comments

comments