Sprzedajny urzędnik. CBA przedstawiło Mapę korupcji 2016 r.

Sprzedajny urzędnik. CBA przedstawiło Mapę korupcji 2016 r.

28 grudnia 2017 Wyłączono przez MojePiaseczno

Według opublikowanej przez CBA informacji na temat przestępczości korupcyjnej w Polsce – „Mapa korupcji. Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce w 2016 r.” w ubiegłym roku zarejestrowano prawie 26 tys. przestępstw korupcyjnych, czyli o 45 proc. więcej niż rok wcześniej. 

Najczęściej rejestrowanymi przestępstwami były poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (271 § 3 kk) – ponad 17,5 tys. zarejestrowanych spraw oraz sprzedajność urzędnicza (art. 228 kk) – 4,5 tys. spraw.

Największa liczba rejestracji dotyczyła przestępstw popełnionych na terenie województwa śląskiego (8 948 z czego 1976 dotyczyło sprzedajności urzędniczej) oraz woj. małopolskiego (7 310 z czego 1059 dotyczyło sprzedajności urzędniczej). Najmniej rejestracji z 2016 r. dotyczyło przestępstw popełnionych na terenie województwa zachodniopomorskiego (254) i kujawsko-pomorskiego (327).

W przeliczeniu na 1 mln mieszkańców najwięcej przestępstw korupcyjnych zarejestrowano w województwie śląskim, a najmniej w województwie zachodniopomorskim.

Zdecydowaną większość podejrzanych o przestępstwa korupcyjne stanowili mężczyźni. W prowadzonych przez Policję postępowaniach kobiety stanowiły 19% spośród podejrzanych, w przypadku ABW – blisko 8%, CBA – 24%, SG – blisko 19% i ŻW – 9%.

Najliczniejszą grupę podejrzanych o popełnienie przestępstw korupcyjnych (ponad 34%) stanowiły osoby powyżej 50. roku życia.

Ponad 91% podejrzanych, których obywatelstwo zostało ustalone, stanowili obywatele Polski. Spośród obcokrajowców najliczniejszą grupę stanowili obywatele Ukrainy (4,5% wszystkich podejrzanych).

Najczęściej orzekaną karą za przestępstwa korupcyjne było pozbawienie wolności z warunkowym zawieszeniem jego wykonania. Bezwzględną karę pozbawienia wolności wymierzono 9% oskarżonych, a więc większej liczbie niż w roku 2015 (5,9%). Drugą pod względem częstotliwości wymierzania była kara grzywny samoistnej orzekana wobec 13% skazanych.

Za popełnienie przestępstw korupcyjnych najwięcej osób skazano w 2016 r., podobnie jak w 2015 r., na terenie województw: śląskiego – 573 i mazowieckiego – 384. Województwem, w którym w 2016 r. skazano za przestępstwa korupcyjne najmniej osób, było opolskie (26).

Marcin Przybylski

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl.

Comments

comments