Sprzedajny urzędnik. CBA przedstawiło Mapę korupcji 2016 r.

Według opublikowanej przez CBA informacji na temat przestępczości korupcyjnej w Polsce – „Mapa korupcji. Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce w 2016 r.” w ubiegłym roku zarejestrowano prawie 26 tys. przestępstw korupcyjnych, czyli o 45 proc. więcej niż rok wcześniej. 

Najczęściej rejestrowanymi przestępstwami były poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (271 § 3 kk) – ponad 17,5 tys. zarejestrowanych spraw oraz sprzedajność urzędnicza (art. 228 kk) – 4,5 tys. spraw.

Największa liczba rejestracji dotyczyła przestępstw popełnionych na terenie województwa śląskiego (8 948 z czego 1976 dotyczyło sprzedajności urzędniczej) oraz woj. małopolskiego (7 310 z czego 1059 dotyczyło sprzedajności urzędniczej). Najmniej rejestracji z 2016 r. dotyczyło przestępstw popełnionych na terenie województwa zachodniopomorskiego (254) i kujawsko-pomorskiego (327).

W przeliczeniu na 1 mln mieszkańców najwięcej przestępstw korupcyjnych zarejestrowano w województwie śląskim, a najmniej w województwie zachodniopomorskim.

Zdecydowaną większość podejrzanych o przestępstwa korupcyjne stanowili mężczyźni. W prowadzonych przez Policję postępowaniach kobiety stanowiły 19% spośród podejrzanych, w przypadku ABW – blisko 8%, CBA – 24%, SG – blisko 19% i ŻW – 9%.

Najliczniejszą grupę podejrzanych o popełnienie przestępstw korupcyjnych (ponad 34%) stanowiły osoby powyżej 50. roku życia.

Ponad 91% podejrzanych, których obywatelstwo zostało ustalone, stanowili obywatele Polski. Spośród obcokrajowców najliczniejszą grupę stanowili obywatele Ukrainy (4,5% wszystkich podejrzanych).

Najczęściej orzekaną karą za przestępstwa korupcyjne było pozbawienie wolności z warunkowym zawieszeniem jego wykonania. Bezwzględną karę pozbawienia wolności wymierzono 9% oskarżonych, a więc większej liczbie niż w roku 2015 (5,9%). Drugą pod względem częstotliwości wymierzania była kara grzywny samoistnej orzekana wobec 13% skazanych.

Za popełnienie przestępstw korupcyjnych najwięcej osób skazano w 2016 r., podobnie jak w 2015 r., na terenie województw: śląskiego – 573 i mazowieckiego – 384. Województwem, w którym w 2016 r. skazano za przestępstwa korupcyjne najmniej osób, było opolskie (26).

Marcin Przybylski

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl.

Comments

comments