Podrobione towary w Wólce Kosowskiej już pod kontrolą

Setki tysięcy podrobionych artykułów w ponad 200 samochodach dostawczych trafiło do magazynów Urzędu Celno-Skarbowego.

Jest to efekt weekendowych działań kontrolnych prowadzonych przez KAS na bazarze w Wólce Kosowskiej.

Szacunkowa wartość zabezpieczonego towaru to około 60 mln zł.

W przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji na terenie bazaru w Wólce Kosowskiej brało udział łącznie około 300 pracowników i funkcjonariuszy KAS. Czynności operacyjne Służby Celno-Skarbowej prowadzone były również w godzinach nocnych. Zajęto ponad 200 samochodów dostawczych, w których znajdowały się hurtowe ilości artykułów z podrobionymi znakami towarowymi znanych markowych firm. Miały być one wprowadzone nielegalnie do sprzedaży. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zabezpieczyli różnego rodzaju odzież, obuwie, galanterię i kosmetyki. Szacunkowa wartość zabezpieczonego towaru to 60 mln zł.

KAS uderza w czarną i szarą strefę
„Reforma administracji skarbowej, którą przeprowadziliśmy dzięki wsparciu Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego daje nam nowe możliwości walki z przestępczością gospodarczą, nawet w tak trudnych obszarach jak zorganizowany nielegalny handel na dużą skalę. Uprawnienia, które po wprowadzeniu KAS posiadają urzędy celno-skarbowe, pozwalają na przeprowadzenie skutecznych działań wymierzonych w czarną i szarą strefę. Weekendowa realizacja jest początkiem dużej akcji KAS wymierzonej w zorganizowaną przestępczość, jaka od lat funkcjonuje w Wólce Kosowskiej. Będziemy koncentrować się na likwidacji zarówno obrotu nielegalnym towarem jak i nielegalnego obrotu towarem legalnym – bo z takimi patologiami mamy tam do czynienia. Nasze działania w Wólce Kosowskiej będą miały charakter ciągły, a nie incydentalny” – zapowiada wiceminister finansów, szef KAS Marian Banaś.

Weekendowe działania były kolejną akcją funkcjonariuszy KAS skierowaną przede wszystkim na walkę z wprowadzaniem do obrotu towarów z podrobionymi znakami handlowymi znanych marek odzieżowych, galanteryjnych oraz kosmetycznych. Jednak nigdy wcześniej działania KAS na terenie Wólki Kosowskiej nie były prowadzone na taką skalę.

Handel nielegalnym towarem odbywał się na prowizorycznym targowisku zlokalizowanym na parkingu w Wólce Kosowskiej. Handlowano w godzinach nocnych. Przyjazd kilkuset uzbrojonych funkcjonariuszy KAS spowodował masową ucieczkę sprzedawców i właścicieli nielegalnego towaru. Na porzuconych straganach funkcjonariusze zabezpieczyli podrabiane towary: odzież, obuwie, galanterię, kosmetyki oraz inne przedmioty przeznaczone do sprzedaży np. noże, gaz bojowy, kastety. Na miejscu zatrzymano dwie osoby.

Nielegalny handel to straty dla wszystkich
Najczęściej podrabiane są artykuły odzieżowe, obuwie, kosmetyki, zabawki oraz produkty lecznicze. Fałszowaniem towarów zajmują się zorganizowane grupy przestępcze, które osiągają ogromne korzyści z tego procederu.

„Nasze badania laboratoryjne pokazują, że podrobione towary wykonane są często ze szkodliwych materiałów o słabej jakości, które nie posiadają znaku bezpieczeństwa produktu CE, a co za tym idzie, często zagrażają zdrowiu i życiu klientów” – powiedział Robert Antoszkiewicz Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Nielegalne towary, którymi handluje się w nocy to tylko część problemu. W halach zlokalizowanych w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej sprzedawane są towary, od których nie jest odprowadzany należny podatek.  W związku z tym Skarb Państwa ponosi straty w trudnej do oszacowania wysokości.

KAS wprowadza stałe kontrole
Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy rozpoczął operację, mającą na celu zwalczanie szarej strefy w Wólce Kosowskiej. „Wprowadziliśmy 24 godzinne monitorowanie całego obszaru oraz przeprowadzamy zintensyfikowane czynności kontrolne i dochodzeniowo-śledcze. Realizowana jest kontrola drogowa w punktach na drogach dojazdowych do Wólki Kosowskiej. W całodobową akcję drogową zaangażowanych jest blisko 100 funkcjonariuszy” – mówi Naczelnik Mazowieckiego UCS Marcin Kopczyk.

Podmioty dokonujące nieudokumentowanych zakupów i wprowadzające towar do obrotu bez odprowadzenia należnych podatków mogą się spodziewać kontroli podatkowych i celno-skarbowych.

źródło: http://www.mf.gov.pl

Comments

comments